Dewika Minakshie Raghoe

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede te delen, dat in de leeftijd van 12 jaar, vrij onverwachts is overleden onze lieve dochter en mijn zusje


Dewika Minakshie Raghoe


Familie:  R.S. Raghoe-Mohabir


Molenslootstraat 32
2521 SJ Den Haag, 21 februari 2006


Er is gelegenheid om condoleren en afscheid van haar te nemen vrijdag 24 februari van 18.30 tot 19.15 uur, zaterdag 25 februari van 16.00 tot 16.45 uur, zondag 26 februari van 16.00 tot 16.45 uur en maandag 27 februari van 13.30 tot 14.15 uur in de aula van rouwcentrum Waldeck, Oude Haagweg 28 te Den Haag.


De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 27 februari om 15.15 uur in de aula van crematorium Nieuw Eykenduynen, Kamperfoeliestraat 2a te Den Haag.


De uitvaartleider is M. Lalaram Tel: 06-51560370