Imam Hadji Rahmattoellah Piergoelam

“En breng de blijde boodschap over aan degenen, die geloven en goede daden doen, dat zij tuinen zullen hebben, waarin rivieren stromen ……….en zij zullen daarin wonen” ( H. Koran 2:25)


In Memoriam
Imam Hadji Rahmattoellah Piergoelam


Op Zaterdag 17 maart 2001 is op 69 jarige leeftijd Imam Piergoelam, in zijn woonplaats Rotterdam overleden.


Imam Piergoelam, marhoem, is op 11 Januari 1932 te Nickerie geboren. Hij was een zoon van Makdoen Piergoelam uit Sitapur (India) en Jainab Noermohamed. Op 6-jarige leeftijd verloor hij zijn vader en vertrok daarna naar Paramaribo. Op 22-jarige leeftijd trouwde hij met Mihnroen Niesa Nurmohamed. Uit dit huwelijk zijn 6 zonen en 4 dochters geboren. Verder laat Hadji 20 kleinkinderen achter.Vier jaar na zijn huwelijk is hij met zijn gezin verhuisd naar Albina. Ook daar uitoefende hij zijn beroep als kleermaker in zijn eigen atelier. Zijn hobby’s waren fotograferen, vissen en electro.


Eind jaren 50 ging hij werken als chauffeur van de commissaris te Albina. Dit beroep heeft hij 15 jaar lang uitgeoefend. In het belang van zijn kinderen en te volgen onderwijs en opleidingen is hij later verhuisd en overgeplaatst naar Paramaribo. Hadji is ook werkzaam geweest bij de Ministerie van Decentralisatie en later als Chauffeur van de Ambulance. Op 6 september 1975 is hij met zijn gezin naar Nederland vertrokken om het geluk alhier te beproeven. Eenmaal in Nederland, heeft hij tezamen met enkele enthousiaste moslims de eerste islamitische vereniging in Rotterdam opgericht. Gedurende vele jaren heeft hij met hart en ziel voor deze Ahmaddiyya-organisatie gewerkt. Zo was Hadji marhoem in het nieuwe moskeegebouw naast oprichter, ook de eerste Imam. Hij is de eerste geweest die een onderscheiding heeft ontvangen als Ere-lid van de vereniging.


Met zijn echtgenote heeft hij veel tabliegh-werk verricht en op deze wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van de Islam en i.h.b. De Ahmadiyyat.


Moge de Almachtige ALLAH, hadji Piergoelam, marhoem, rijkelijk belonen voor al het werk wat hij voor de moslim-gemeenschap heeft verricht en moge Hij hem de eeuwige rust schenken in het paradijs.“Ienna Liellaheh wa ienna aleiheh Radjeoen.”


Het bestuur van de Ahmadiyya Anjuman Isha’ at Islam (Lahore) – Rotterdam is Hadji zeer erkentelijk voor al zijn goedbewezen diensten voor de gemeenschap en blijft van oordeel dat dit verlies niet weg te werken is en condoleert de familie en mevr. Nurhmohamed Piergoelam, de vereniging en al haar leden en wenst hen sterkte en geduld toe bij het verwerken van het verdriet.


Godah Hafiez!
Met dank aan: Maks Imami