Imraan Shaik Soeltan

In memoriam
 
Imraan Shaik Soeltan
 
Zoon van Hadjie Mohammed Shaik Soeltan (Houtzagerij M.Sultan) en
Hadjin Khatoen.Shaik Soeltan – Ahmad Khan.


Van ons midden is heengegaan op 15 februari 2007 te Nieuw Nickerie

Imraan Shaik Soeltan.

Op 18 februari 2007 is Imraan begraven te Nieuw Nickerie.
 
Broer van:
Faried
Firoz
Azaad
Zebieda
Hazra
Aisha
 
Vader van:
Daphne
Ilisha
Irfania
Imray
 
Imraan Shaik Soeltan is op 9 mei 1961 geboren in Nickerie Suriname.
Op jonge leeftijd vertrok hij naar Nederland waar hij zijn schooljaren heeft doorlopen.
 
Na zijn schooltijd is hij teruggekeerd naar Suriname waar hij een groothandel in bouwmaterialen had. Na enkele jaren is hij weer naar Nederland vertrokken. In augustus 1997 vestigde hij zich voorgoed in Suriname.
 
In Nickerie was hij de laatste jaren bekend als Imraan en Bhauw. Op donderdag om ongeveer 23 uur Surinaamse tijd is hij in Paradijs overleden aan een hart stilstand. Hierbij willen wij ook vermelden de nalatigheid van de op die tijd aanwezige arts in Paradijs. De arts kwam pas opdagen nadat hem 3 keer verzocht was om met spoed te komen. Imraan had misschien gered kunnen worden als de arts de eerste keer aan het verzoek van de aanwezigen had voldaan. Het vorenstaande is door de aanwezigen bevestigd.
 
Imraan wij zullen je altijd blijven missen.
 
Afscheid


Mijn lieve broer, ‘k ben even
stil naast je lichaam blijven staan
en heb toen mijn gedachten
naar alle zijden laten gaan.Je was niet zoals and’ren,
hoewel je toch niet anders was.
Maar dat zag ik verwonderd
de laatste ogenblikken pas.Mijn handen stil gevouwen,
heb ik een klein gebed gezegd
en toen diezelfde handen
berustend op je kist gelegd.Ik denk dat God hierboven
voor jou een plekje heeft bereid.
Daar kun je echt gelukkig
en weer jezelf zijn voor altijd