Bisnoepersad Raghoe

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan onze zoon, broer, vader en oom


In de leeftijd van 53 jaar


Bisnoepersad Raghoe


Familie: Raghoe


Suriname, 10 maart 2007
Prins Bernhardstraat 12
3314 P.S. Dordrecht


Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op donderdag 15 maart om 19.00 uur tot 19.30 uur in de aula van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht.


De crematieplechtigheid is op vrijdag 16 maart om 15.00 uur in aula van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht.


Deze uitvaart is verzorgd door Mahinder Lalaram
Telefoonnummer 06-51560370