Anandkoemar Sewcharan

Wij hebben geen woorden om te zeggen wat in ons omgaat nu Anandkoemar door een tragisch ongeval van ons is weggenomen mijn lieve man en zorgzame vader Lees verder »

Kamlawatie Lalaram

Flink was je, je hele leven. Moedig ben je tot het eind gebleven. Flink wil je dat ook wij zullen zijn,

maar ’t afscheid nemen doet zo’n pijn mijn lieve dochter, zus en tante Lees verder »

Rajkoemar Jhagroe

Onze troost is te weten dat hij nu geen pijn meer hoeft te voelen. Toch kan dat ons diep gevoel van verdriet en verslagenheid niet wegnemen nu mijn geliefde man, onze zeer zorgzame vader, schoonvader en opa Lees verder »

Bastiaan Teunis de Jong

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van mijn man, onze vader en opa Lees verder »

Boedhram Joerawan

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat zijn moedige strijd nu voorbij is, geven wij u kennis dat, na jaren van hoop en teleurstellingen, is overleden mijn allerliefste man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, oom en adja/nana. Lees verder »

Radjkoemarie Binda

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan mijn zeer geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, dochter, zus en oma
Lees verder »

Chanderoedaibarma Jainandunsing

Onze troost is te weten dat hij nu geen pijn meer hoeft te voelen. Toch kan dat ons diep gevoel van verdriet en verslagenheid niet wegnemen nu mijn lieven man, onze zorgzame vader, schoonvader, broer, oom en opa Lees verder »

Hirawatie Tewarie

Na een dapper en stil gedragen lijden is zacht en kalm van ons heengegaan onze zeer geliefde moeder, zus , schoonmoeder en oma Lees verder »

Mangri Bechan

Dankbaar voor alle liefde, nooit aflatende zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat wij afscheid moeten nemen van onze zeer geliefde moeder, schoonmoeder, zus, grootmoeder en overgrootmoeder.
Lees verder »

Maheswar Ramgoelam

Met droefheid geven wij u kennis dat wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze lieve zoon, broer en oom
Lees verder »

Rawinderpersad Andre Manbodh

Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, broer, oom en opa
Lees verder »

Jogendra Sharma Bihari

Na een moedige, maar oneerlijke strijd is op 67-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn allerliefste man, onze vader, broer, oom, schoonvader en opa
Lees verder »

Jagdew Kalika

Wanneer je verdrietig bent
Blik dan opnieuw in je hart
En je zult zien dat je weent
Om wat je vreugde schonk

Te vroeg naar ons gevoelens, maar met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat van ons is heengegaan
Lees verder »

Baby Ramdas

Dankbaar voor alle liefde, nooit aflatende zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat wij afscheid moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder,zus, grootmoeder en overgrootmoeder

Lees verder »

Lilawattie Jainandunsing

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat zijn moedige strijd nu voorbij is, geven wij u kennis dat, na jaren van hoop en teleurstelling, is overleden onze moeder, schoonmoeder, zus, tante en oma
Lees verder »

Suretspati Soekhai

Na een dapper en stil gedragen lijden is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder, zus, schoonmoeder, tante en oma Lees verder »

Shijamachand Ranjatan

Bedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, broer, oom en opa
Lees verder »

Tjienta Moti

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat nog onverwacht is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, zus, tante, oma en overgrootmoeder Lees verder »

Ramon Somai

Dankbaar voor alle liefde, nooit aflatende zorg en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vader, broer, zwager en oom Lees verder »

Lawrence Sanjeev Max

Zijn jeugd was vol beloften en vol plannen ook. Waarom de dood zo wreed moest ingrijpen blijft een onbeantwoorde vraag bij het plotselinge overlijden van Lees verder »